• Gaün Kültür ve Spor a Hoşgeldiniz. 342 317 12 50

Yeniler Topluluğu

   

Amaç:

  • Üniversite öğrencilerinin her alandaki ortak ilgi ve fikirleri etrafında kendilerini özgür bir şekilde ifade edebilmeleri amacıyla gerçekleştirebilecekleri sosyal, düşünsel ve kültürel bağlamdaki faaliyetleri için bir çatı oluşturmak ve altyapı çalışmalarına destek vermektir. Öğrencilere, işbirliği içinde, kendi ilgi alanlarında gelişim şansı vermek, bilgi ve deneyimlerini arttırmaktır.
  • Yeniliklerin yapısını, işleyiş şartlarını ve her türlü sorunlarını öğrenmek, bunları teorik ve pratik yöntemlerle çeşitli düzeylerde çözümlemeye çalışmak.
  • Kulüp üyelerinin akademik ve sosyal gelişimlerine, sosyal bireyler olmalarına katkıda bulunmak amacıyla faaliyetler yapmak.
  • Kulüp üyelerinin, gerek kulüp gerekse diğer kulüplerle ortak gerçekleştirilecek faaliyetlerle, gelecekte yer alacakları iş dünyası hakkında fikir edinmelerini ve tecrübe kazanmalarını sağlamak.
  • Eğitim kurumları, mesleki kurumlar ve sanayi kuruluşları ile ilişki kurarak bu kurumların ve uzman kişilerin bilgi birikimlerinden tüm üyelerini yararlandırmak, kamuoyu ile ilişkileri geliştirmek, ayrıca üniversite öğrencileri arasında dayanışma ve işbirliğini sağlamak amacıyla, sosyal etkinliklerde bulunmak.
  • Yenilik peşinde koşan bireyleri bir araya gelmelerini sağlamak ortak yenilikçi & sürdürülebilir kültür  bilinci oluşturulmasına çalışmak.

 

Vizyon:

  • İnsanlığın, ahlakın, etiğin, çevre duyarlılığının, canlı duyarlılığının, arkadaşlık kavramının samimiyetin gittikçe azaldığı; çıkarcılığın, maddi menfaatlerin, bireyselciliğin, umursmazlığın, zevk ve eğlence uğruna israfın gittikçe arttığı bu devirde, insana ve insanı insan yapan değerlere sahip çıkmak, kulübümüzün ve değerli üyelerinin zaman ve mekan gözetmeksizin ufka baktığı gözlerin yegane bakış açısıdır.

 

Misyon:

  • Hastanedeki acil servisler gibi; sağımızdaki solumuzdaki vizyonumuza aykırı hal ve hareketlere sahip çıkmak, karşı çıkmak için maddi ve manevi her türlü iş için gönüllü ve üye arkadaşlarımız ile 7/24 sahada bulunmak.

 

Topluluk Başkanı Adı Soyadı: Cafer Enes Kahraman

İletişim Bilgisi: +90 552 370 10 41

Sosyal Medya Adresi:

 

Topluluklarımız