• Gaün Kültür ve Spor a Hoşgeldiniz. 342 317 12 50

Türk Dünyası Araştırmaları Topluluğu

 

Amaç:

  • Türkiye'yi, Türk Dünyasını, Türk Dilini ve Türk Kültürünü; bilimsel ,tarafsız ve uygulamalı bir şekilde araştırıp yerinde inceleyerek tarihimiz hakkında bilgiler edinmek. Buna bağlı olarak milli bilincimizi uyandırarak topluluk içerisinden vev dışarısından arkadaşlarımızın bu konudaki duyarlılığını arttırmak.

 

Vizyon:

  • Türk dili, kültürü, tarihi ve edebiyatı ile ilgili lisansüstü eğitim vermek; disiplinler arası çalışmalar yapmak; Türk kültürünün, tarihinin, dilinin ve edebiyatının yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte daha iyi araştırılması, tanıtılması ve öğretilmesine dönük projeler üretmek.

 

Misyon:

  • Türk kültür ve medeniyetini; dil, tarih, edebiyat, halkbilimi ve diğer sahalarda araştırmak ve incelemek; bu sahalarda elde edilen sonuçları çeşitli yayınlar vasıtasyıla bilim dünyasıyla ve kamuoyuyla paylaşmak; konuyla ilgili sempozyum, panel, çalıştay, seminer, konferans düzenlemek.

 

Topluluk Başkanı Adı Soyadı: Buğrahan Şıkoğlu

İletişim Bilgisi: +90 553 204 69 77

bugrahan.skoglu@gmail.com

Sosyal Medya Adresi:

Instagram: @gaun_tdat 

Topluluklarımız